Domosystem ΑΕ | Δομούμε το μέλλον

Hydroblock

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθάνης

Στοιχεία προϊόντος

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθάνης, βάσης ενός συστατικού για ταράτσες.

Συσκευασία:

Δοχείο 15kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Hydroblock είναι μία επαλειφόμενη, ελαστική μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού που χρησιμοποιείται για μακροχρόνια στεγάνωση. Το Hydroblock λόγω της πολυουρεθανικής του τεχνολογίας, δίνει λύσεις σε προβλήματα στεγάνωσης όπου οι υπόλοιπες μέθοδοι αποτυγχάνουν, όπως σε επιφάνειες με στάσιμα νερά και πάγους. Το Hydroblock πολυμερίζεται με την υγρασία του υπεδάφους και του αέρος.
Ιδιότητες-Πλεονεκτήματα
- Εύκολη εφαρμογή (ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση)
- Κατά την εφαρμογή πολυμερίζεται και δημιουργεί μια ενιαία ελαστική υδρόφοβη μεμβράνη χωρίς αρμούς.
- Δεν υδρολύεται και μπορεί να εφαρμοστεί σε σημεία όπου λιμνάζουν νερά.
- Γεφυρώνει ρωγμές μέχρι 2mm, ακόμα και στους -10o C.
- Αφήνει το υπόστρωμα να αναπνέει.
- Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια.
- Παρέχει εξαιρετική αντοχή στον ήλιο.
- Δεν μαλακώνει το καλοκαίρι και δεν σκληραίνει τον χειμώνα, διότι διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -30o C έως +90o C.
- Η επιφάνεια παραμένει βατή
- Σε περίπτωση μηχανικής ζημιάς στην μεμβράνη, μπορεί πολύ εύκολα να επισκευασθεί τοπικά σε λίγα λεπτά.
- Παρέχει πιστοποιημένες αντιριζικές ιδιότητες.
- Παρέχει αντοχή σε παγετό.
- Παρέχει μεγάλη ανακλασιμότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, δίνοντας καλύτερα αποτελέσματα θερμομόνωσης .

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Στεγάνωση Ταρατσών και Δωμάτων. -  Στεγάνωση Μπαλκονιών και Βεραντών.
-   Στεγάνωση κάτω από πλακόστρωση σε Μπαλκόνια, Μπάνια, Κουζίνες, κλπ.
-   Προστασία Αφρού Πολυουρεθάνης  - Στεγάνωση Ζαρντινιέρων και Παρτεριών.
-   Προστασία Ασφαλτόπανων.  - Στεγάνωση και προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα όπως Γέφυρες, Σήραγγες, Θεμελία κλπ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία υποστρώματος
Καθαρισμός της επιφάνειας από τα σαθρά υλικά, σκόνες, φυτικούς οργανισμούς.
Η προσεκτική προετοιμασία της επιφάνειας είναι σημαντική για να έχουμε άριστο αποτέλεσμα και μεγάλη ανθεκτικότητα.
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς ελαττώματα, ελεύθερη από κάθε βρομιά η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την συγκόλληση της μεμβράνης. Αφαιρέστε όλα τα χαλαρά υλικά. Το νέο σκυρόδεμα χρειάζεται να στεγνώσει για τουλάχιστον 28 ήμερες. Η περιεκτικότητα σε υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Οι παλιές επιστρώσεις, βρωμιές, λίπη, φυτικοί οργανισμοί και σκόνες πρέπει να αφαιρεθούν με την βοήθεια λειαντικού μηχανήματος (τριβείου). Οι οποιεσδήποτε ανωμαλίες της επιφάνειας πρέπει να λειανθούν. Οτιδήποτε σαθρά κομμάτια ή σκόνες από την λείανση πρέπει να αφαιρεθούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πλύνετε την επιφάνεια με νερό τουλάχιστον 2 ημ. πριν την εφαρμογή.

Επισκευή ρωγμών και αρμών διαστολής:
Η σφράγιση υπαρχόντων ρωγμών ή αρμών είναι σημαντική για την μακροχρόνια απόδοση της στεγάνωσης.
- Καθαρίστε τις ρωγμές από σκόνες, υπολείμματα ή άλλες βρωμιά. Ασταρώστε τοπικά με το διαφανές αστάρι Hydromer και αφήστε το να στεγνώσει για 2-3 ώρες. Γεμίστε τις ρωγμές με το σφραγιστικό Hydroseal. Εν συνεχεία απλώστε τοπικά αρκετό στεγανωτικό υλικό Hydroblock, και όσο ειναι είναι ακόμα υγρό ενισχύστε το με ένα κατάλληλα κομμένο κομμάτι γεωύφασμα πλάτους 20 cm κεντραρισμένο πάνω από την ρωγμή. Πιέστε το γεωϋφασμα με ένα μεταλλικό ρολό μέσα το υγρό να ποτίσει. Εν΄ συνεχεία απλώστε από πάνω αρκετό στεγανωτικό υλικό Hydroblock, μέχρι να παρουσιασθεί πλήρης κορεσμός.
- Καθαρίστε τους αρμούς διαστολής και τους αρμούς ελέγχου από σκόνες, υπολείμματα ή άλλες ακαθαρσίες. Εάν ο αρμός είναι πολύ μικρός, χρησιμοποιήστε κοπτικό μηχάνημα για την διάνοιξη του στο προβλεπόμενο μέγεθος. Ο προετοιμασμένος αρμός διαστολής πρέπει να έχει ένα βάθος 5-15mm. Η αναλογία πλάτους: βάθους του αρμού διαστολής πρέπει να είναι 2:1. Με ένα πινέλο, απλώστε στεγανωτικό υλικό Hydroblock πλάτους 20 cm κεντραρισμένο πάνω και μέσα στον αρμό. Τοποθετήστε μία λουρίδα γεωύφασμα πάνω στο υγρό υλικό και με ένα κατάλληλο εργαλείο πιέστε το γεωϋφασμα βαθιά μέσα στο αρμό, μέχρι η εσωτερική επιφάνεια του αρμού να είναι πλήρως καλυμμένη με το γεωϋφασμα. Απλώστε πάνω στο γεωϋφασμα αρκετό στεγανωτικό υλικό Hydroblock, μέχρι κορεσμού. Εν’ συνεχεία τοποθετήστε μέσα στον αρμό ένα κατάλληλο κορδόνι πολυαιθυλενίου και γεμίστε το υπόλοιπο κενό του αρμού με το σφραγιστικό Hydroseal. Αφήστε το για 12 ώρες να πολυμεριστεί.

Αστάρωμα
Ασταρώστε απορροφητικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα και ξύλο με το αστάρι Hydromer. Προτείνουμε να ασταρώστε μη-απορροφητικά υποστρώματα όπως μέταλλα, ασφαλτόπανα, κεραμικά πλακίδια και παλαιές ακρυλικές επιστρώσεις. Ασταρώστε οπωσδήποτε το νωπό ή ύφυγρο σκυρόδεμα.
Εφαρμογή στεγανωτικής μεμβράνης 
Ανακατέψτε καλά το Hydroblock πριν την χρήση. Χύστε αρκετό Hydroblock πάνω στην προετοιμασμένη και ασταρωμένη επιφάνεια και απλώστε το με ρολό ή βούρτσα. Συνεχίστε κατ’ αυτόν τον τρόπο μέχρι να καλυφθεί πλήρως η προς στεγάνωση επιφάνεια.
Μετά 12 ώρες (όχι αργότερα από 36 ώρες), απλώστε μια δεύτερη στρώση Hydroblock. Η εφαρμογή μπορεί να γίνει και με Airless Spray.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ενισχύστε προσεκτικά με γεωύφασμα όλα τα κρίσιμα σημεία όπως ενώσεις τοιχίου -δαπέδου, εξόδους εξαερισμών και σωληνώσεων, κλπ. Για να γίνει αυτό απλώστε πάνω στο υγρό Hydroblock ένα κατάλληλα κομμένο κομμάτι γεωύφασμα και πιέστε το με ένα μεταλλικό ρολό να ποτίσει. Εν’ συνεχεία απλώστε πάνω στο γεωύφασμα αρκετό Hydroblock, μέχρι κορεσμού. Συνιστούμε γενικά την εφαρμογή του Hydroblock με χρήση γεωϋφάσματος σε ολόκληρη την επιφάνεια. Για αναλυτικές οδηγίες της χρήσης γεωϋφάσματος, επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην απλώνετε το Hydroblock σε πάχος μεγαλύτερο των 0.7mm ανά στρώση. Για άριστα αποτελέσματα, η θερμοκρασία κατά την επίστρωση και την σκλήρυνση πρέπει να είναι μεταξύ 5οC και 35οC. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την σκλήρυνση, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες την επιταχύνουν. Η υψηλή υγρασία μπορεί να επηρεάσει το τελείωμα.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Για άριστα αποτελέσματα, καλύψτε όλη την στεγανοποιημένη επιφάνεια με μία στρώση της ελαστικής προστατευτικής βαφής Hydroblock AllPro. Η χρήση του Hydroblock AllPro, συνίσταται ειδικά όταν εφαρμόζονται σκούρα χρώματα (π.χ. κεραμιδί, πράσινο) εκτεθειμένα στον ήλιο.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1,4 – 2,5 kg/m2 εφαρμοσμένο σε δύο ή τρεις στρώσεις. Συνιστούμε την εφαρμογή του Hydroblock, ενισχυμένο είτε τοπικά είτε σε ολόκληρη την επιφάνεια με γεωϋφασμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το Hydroblock διατίθεται σε δοχεία των 15kg, 6kg και 1kg. Διατίθεται σε λευκό χρώμα , και κατόπιν παραγγελίας κεραμιδί. Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους το ανώτερο για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και το ηλιακό φως. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 50-35οC. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το Hydroblock είναι ελεγμένο από το γερμανικό κρατικό κέντρο δομικών υλικών MPA Braunschweig κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ETAG 005 (EOTA) για επαλειφώμενα στεγανωτικά υλικά, το γερμανικό πρότυπο DIN 1948 για στεγάνωση και για διατήρηση των μηχανικών του ιδιοτήτων μέσω τεχνητής γήρανσης. Πιστοποιημένο κατά CE από τον γερμανικό κρατικό φορέα πιστοποίησης DIBt – Berlin.

Κατηγορίες χρήσης σύμφωνα με το πρότυπο ETAG 005,
για επαλειφώμενα στεγανωτικά υλικά.