Domosystem ΑΕ | Δομούμε το μέλλον

Ελαστομερείς Μεμβράνες SBS με λευκή ψηφίδα -20οC

TECH MILLENNIUM PA WHITE 4.5-5.0-6.0kg/m2

Στοιχεία προϊόντος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι προκατασκευασμένες μεμβράνες στεγάνωσης είναι κατασκευασμένες από αποσταγμένη άσφαλτο και ελαστομερή πολυμερή (SBS & CPB μείγμα πολυολεφινών συμπολυμερούς) για κατάλυση πολυμερισμού μεταλλοκενίου, έχοντας μη υφασμένο ύφασμα με ενιαίο σύνθετο πολυεστερικό οπλισμό το οποίο παρέχει  τη μεμβράνη με καλά μηχανικά χαρακτηριστικά και εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων.

Το Tech Millennium στην άνω όψη έχει ένα μη υφασμένο πολυπροπυλένιο φινίρισμα το οποίο βελτιώνει την ικανότητα περπατήματος και επιτρέπει την άμεση επίστρωση.

Συγκεκριμένα η άνω επιφάνεια έχει ποικίλα πλεονεκτήματα όπως:

·         Βελτιωμένη αισθητική

·         Βελτιωμένη ικανότητα περπατήματος πάνω στην μεμβράνη

·         Βελτιωμένο συντελεστή τριβής, προλαμβάνει τις διολισθήσεις ιδίως σε οροφές με κλίση,

·         Ευκολότερο στην επικάλυψη και εξοικονόμηση  του χρόνου αισθητικής (μπορεί να γίνει αμέσως μετά την εφαρμογή)

·        Αυξημένη αντοχή στο σχίσιμο. Πολύ χρήσιμο κατά την διάρκεια μηχανικών εργασιών καθώς αυξάνουν τις συνολικές επιδόσεις της στερέωσης της ροδέλας (λιγότερη     παραμόρφωση)

·        Ευκολία της εφαρμογής και των επικαλύψεων, ενώ το ματ πολυπροπυλένιο είναι τέλεια συμβατό με τη μάζα στεγάνωσης και στην πραγματικότητα αυξάνει την προσκόλληση  μεταξύ των στρωμάτων

Η έκδοση ΡA  αυτοπροστατεύεται στην άνω όψη με πλάκες ορυκτών  όπου μειώνουν την επιφανειακή απορρόφηση θερμότητας και βελτιώνει την ανθεκτικότητα της μεμβράνης.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την εφαρμογή της μεμβράνης χρειάζεται θερμότητα που χρησιμοποιείται γενικά με την βοήθεια ειδικού φλόγιστρου ή με συγκεκριμένη μηχανή ζεστού αέρα. Η εφαρμογή με την χρήση ζεστού αέρα δεν συνιστάται σε ευαίσθητα στην θερμοκρασία υλικά (πχ μόνωση πολυστερίνης).

·         Συντονίζει την λειτουργία με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκληθεί ζημιά στα κατασκευαστικά υλικά και στην υπόγεια δομή.  Αποφύγετε να αφήσετε τη δομή για τη νύχτα ή για παρατεταμένες περιόδους διακοπών εργασίας χωρίς να το έχετε σφραγίσει κατάλληλα.

·         Η επιφάνεια εφαρμογής δεν θα πρέπει να έχει κοιλώματα για να αποφευχθεί το λίμνασμα των νερών της βροχής και πρέπει να έχει επαρκής κλίση για να εγγυηθεί η ροή του νερού προς τα κάτω. Συνήθως αυτό απαιτεί κλίση  1,5%.

·         Τα στόμια αποστράγγιση του νερού πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα ώστε να επιτρέπει στο νερό της βροχής να φύγει με αποτελεσματικό τρόπο.

·         Προετοιμάστε την τσιμεντοειδή επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένων και των κάθετων λεπτομερειών, με το ασφαλτικό αστάρι χρησιμοποιώντας είτε βούρτσα είτε αέρα με περίπου 300/400gr/m2.

·         Επιτρέψτε στο στρώμα προετοιμασίας να στεγνώσει αρκετά πριν προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη εργασία.

·     Σε προκατασκευασμένες κατασκευές εφαρμόστε κατάλληλη ταινία ενίσχυσης κατά μήκος των συνδέσμων. Με την παρουσία των κατασκευαστικών αρμών, προκατασκευασμένων πάνελ ή μεταλλικών καταστρωμάτων πρέπει να θεωρούνται κατάλληλοι οι αρμοί διαστολής.

Η μεμβράνη πρέπει να εφαρμόζεται στο υπόστρωμα πλήρως συγκολλημένη. Σε κάθε περίπτωση, στην εγγύτερη περιοχή η μεμβράνη πρέπει να εφαρμόζεται σε τουλάχιστον 100cm. Επιπλέον όλες οι λεπτομέρειες, περιμετρικά, κάθετα, αλλαγή της κλίσης, καθώς και προβολή στο χώρο πρέπει να είναι πλήρως συνδεδεμένα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

·         Σε τσιμεντοειδή επιφάνειες και παρόμοιες εφαρμογές, με την χρήση ρολού ή σπρέι, ασφαλτούχο αστάρι μέση κατανάλωση 300gr/m2.

·         Εφαρμογή με τη χρήση φλόγιστρου με 25cm ταινία μεμβράνης από πολυεστέρα ενισχυμένη κατά μήκος σε όλες τις κάθετες πλευρές.

·         Για να γίνει σωστή επικάλυψη με κλίση να ξεκινάτε πάντα από το χαμηλότερο σημείο .

·         Να είναι κλιμακωτή η θέση της μεμβράνης ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη της κλίσης και της αποχέτευσης.

·         Κόψτε τις γωνίες της μεμβράνης ώστε να μπορεί να εφαρμόζει σωστά το ένα φύλλο με το άλλο.

·         Οι ενώσεις και στις δυο πλευρές και στην κορυφή θα πρέπει να καλύπτονται αντίστοιχα 10 & 15cm.

·         Tο δεύτερο στρώμα της μεμβράνης θα εφαρμόζεται πάνω από το πρώτο, πάντα προς την ίδια κατεύθυνση και περίπου ¼ του μήκους του από το φύλλο.

·      Η ασφαλτούχα μεμβράνη να εφαρμόζεται με φλόγιστρο προπανίου φυσικού αερίου στο υπόστρωμα. Είναι απαραίτητο να ζεστάνετε ολόκληρη την επιφάνεια, εκτός από τα πλαϊνά και την κορυφή,  επιβεβαιώνοντας ότι η ένωση σχηματίζει μια υγρή μάζα εμπρός από το ρολό.

·         Οι πλευρικές επιφάνειες και η κορυφή πρέπει να είναι θερμικά κολλημένα με το ειδικό φλόγιστρο. Κατά το στάδιο αυτό οι επικαλύψεις θα πρέπει να πιέζονται με την χρήση ενός κυλίνδρου από το οποίο η κεφαλή θα πρέπει να ρέει, γι’ αυτό το λόγο αποφεύγεται να σιδερώνεται τις επικαλύψεις.

·         Εφαρμόστε κάθετα την μεμβράνη διασφαλίζοντας να καλυφθεί η κάθετη πλευρά τουλάχιστον 10cm, θερμαίνοντάς το με το φλόγιστρο και σφίγγοντάς την με μια σπάτουλα έως ότου εμφανιστούν σταγονίδια από την ένωση.

·         Το ύψος των κάθετων πλευρών πρέπει να είναι ισοδύναμο ή ανώτερο προς την τελειωμένη επιφάνεια για τουλάχιστον 15cm.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Για την καλύτερη χρήση των ασφαλτικών μεμβρανών και για εγγυημένη απόδοση και αντοχή των εργασιών, μερικοί απλοί αλλά θεμελιώδεις κανόνες πρέπει να τηρούνται.

·         Τα ρολά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να αποθηκεύονται σε όρθια θέση, σε στεγνό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και αποφεύγοντας να στοιβάζετε το ένα πάνω στον άλλο για να αποφευχθούν πιθανές παραμορφώσεις που μπορεί να προκληθούν. Όταν αποθηκεύεται τις αρχικές συσκευασίες δεν θα πρέπει να πιέζονται μεταξύ τους, χρησιμοποιείστε ξύλινα διαχωριστικά για καλύτερο αποτέλεσμα.

·         Κατά την διάρκεια της εφαρμογής τα ρολά θα πρέπει να διατηρούνται σε ζεστό ή θερμαινόμενο χώρο. Εάν το ρολό γίνει πιο σκληρό και δύσκολο στην εφαρμογή θα πρέπει να επιστραφεί σε θερμαινόμενο χώρο και να αντικατασταθεί από νέο. Τα ρολά που είναι προσωρινά αποθηκευμένα πριν την εφαρμογή σε οροφές ή στέγες, πρέπει να διατηρούνται στις ίδιες τους τις παλέτες σκεπασμένα και προστατευμένα από τα καιρικά φαινόμενα.

·         Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι ομαλή, στεγνή και καθαρή.

·         Πριν την εφαρμογή θα πρέπει η επιφάνεια να επεξεργαστεί με το κατάλληλο ασφαλτούχο αστάρι για να ελαττωθεί η σκόνη και να ενισχύσετε την πρόσφυση της μεμβράνης.

·         Η επιφάνεια εφαρμογής δεν θα πρέπει να έχει κοιλώματα ή εσοχές  για να αποφεύγεται η συγκράτηση νερού.  Πρέπει επίσης να έχει κλίση ούτως ώστε να φεύγουνε να νερά τις βροχής (το ελάχιστο 1,5%).

·         Σε περίπτωση που πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθετες επιφάνειες μεγαλύτερες των 2m ή σε υποστρώματα με μεγάλη κλίση, εφαρμόστε με τις κατάλληλες μηχανικές στερεώσεις την κορυφή, ούτως ώστε να στερεωθεί σωστά η κορυφή.

·         Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των +5οC.

·         Θα πρέπει να διακόπτεται τις διαδικασίες εφαρμογής σε άσχημες καιρικές συνθήκες, όπως υψηλή υγρασία και βροχή.

·         Στα υλικά χωρίς ορυκτή αυτοπροστασία που χρησιμοποιούνται σαν ανώτερο στρώμα θα πρέπει να περνιέται επίστρωση αλουμινίου για να βελτιώνει και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους. Το υλικό θα πρέπει να οξειδωθεί για περίπου 3-6 μήνες πριν την επικάλυψη.

·         Οι παλέτες όπου αποθηκεύονται τα ρολά προορίζονται για κανονική χρήση αποθήκης .

 


TECH MILLENNIUM PA WHITE

ΒΑΡΟΣ: 4.5kg/m2  -  ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ: 250m2 (25ρολά των 10m2)

ΒΑΡΟΣ: 5.0kg/m2  -  ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ: 250m2 (25ρολά των 10m2)

ΒΑΡΟΣ: 6.0kg/m2  -  ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ: 200m2 (25ρολά των 8m2)

 


Σχετικά Αρχεία:

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 4.5kg/m2

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 5.0kg/m2

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 6.0kg/m2